Jdi na obsah Jdi na menu
 


Islám stručně v pojmech

29. 8. 2007

Abú Bakr ( 573-634) Muhammadův druh a tchán, po jeho smrti první chalífa

Abú Tálib – Muhammadův strýc, kmenový vůdce a ochranitel

Áiša (z.678 ) dcera Abú Bakra, druhá žena Muhammadova, po smrti Proroka disponující na čas politickou mocí

Bagdád – abbásovské hlavní město

Byzantská říše (395-1453) též říše římská, Arabové ji nazývali Rúm

Gabriel – arabsky Džibríl nebo Džibrá´íl, anděl předávající Boží zjevení

Hadíth – tradice o Muhammadových výrocích nebo činech

Hadždž – pouť do Mekky, je tak uctivě nazýván i dospělý muž, který pouť vykonal

Háfiz – ten, kdo zná Korán nazpaměť

Haníf – monoteista v předislámské Arábii

Haram - svatý okrsek v Mekce

Hidžáb-šátek halící hlavu muslimky

Hidžra – Muhammadovo přesídlení roku 622 z Mekky do Medíny

Hirá´-hora u Mekky, místo Muhammadova prvního zjevení

Chalífa – arabsky doslova „nástupce“, za prvního nástupce byl po Muhammadově smrti zvolen Abú Bakr r.623, titul chalífa si po prvních čtyřech volených kandidátech přisvojily dynastie Umajjovců, Abbásovců,aj.

Imán – arabsky víra

Imám – ten kdo stojí v čele, zvláště při modlitbě, v šiitském islámu oprávněný vůdce muslimů z Alího (Muhammadův bratranec a zeť) potomstva

Isma´ílité – šiítská sekta

Káhira – založena Fátimovci

Kúfí –kaligrafické písmo

Matn – vlastní text hadíthu po isnádu

Mešita – islámská modlitebna

Minbar- kazatelna v mešitě

Qádí –šariátský soudce

Rasúl – doslova Posel boží

Sunna – tradice, zvláště způsob života proroka

Sunnité – muslimové řídící se tradicí, užívá se pro většinovou islámskou obec na rozdíl od šíitů

Šíité – největší menšinový směr v islámu, hlásí se k nástupnickým právům Alího a jeho potomkům. Šíitský právní systém se liší od sunnitského jen v některých specifických otázkách

Wahabisté – stoupenci přísného reformního učení Mohammeda ibn Ábdalwahhába, je to také oficiálním učením v Saudské Arábii

Zoroastrismus – náboženství starověkého Iránu založení na učení Zarathuštry.